dB(A)
80Paars
75Donker Rood
70Rood / Oranje
65Oranje
60Bruin / Geel
55Groen / Geel
50Fel Groen
45Zacht Groen
<45Heel Zacht Groen

In de bovenstaande afbeelding is middels isolijnen een grafische weergave gemaakt van de geluidbelasting van de circuits. Opeenvolgend wordt de situatie getoond over de afgelopen 4 uur met intervallen van 15 minuten. Voor de bepaling van de isolijnen wordt gebruik gemaakt van het akoestisch rekenmodel dat van de circuits en de omgeving gemaakt is.

Disclaimer
De getoonde beelden zijn berekende waarden. Hierbij is geen rekening gehouden met weersinvloeden of andere omstandigheden die de berekening kunnen beïnvloeden. De waarden zijn dus indicatief.