Geluid informatiesysteem lawaaisporten Lelystad


In de bovenstaande luchtfoto is een gedeelte van het luchthaventerrein van Lelystad te zien. Op het luchthaventerrein zijn, naast de luchthaven, een aantal test- en oefenbanen gelegen en tevens een drietal racecircuits. Al deze activiteiten produceren natuurlijk een hoop geluid. Om inzicht te krijgen in de geluidbelasting van deze racecircuits is de provincie Flevoland een project gestart in samenwerking met adviesbureau DGMR en Sensornet waarbij een zestal geluidmeters zijn opgesteld. Op de bovenstaande afbeelding ziet u op een dynamische manier de geluidniveaus weergegeven. De getoonde getallen zijn de niveaus die nu gemeten worden in decibel (dB(A)). Het geluidmeetsysteem geeft een real time weergave van de niveaus die iedere seconde ververst wordt.